• slide_8.png
 • slide_13.png
 • slide_12.png
 • slide_5.png
 • slide_14.png
 • slide_3.png
 • slide_4.png
 • slide_7.png
 • slide_11.png
 • slide_6.png
 • slide_10.png
 • slide_1.png
 • slide_2.png
 • slide_9.png
 • slide_0.png

Wettelijk kader

Om volledig te voldoen aan alle wettelijke bepalingen moet compost zowel voldoen aan de normen van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu als aan de Vlaamse normen opgelegd door vlarema. De federale normen hebben betrekking op de kwaliteiten van compost als bodemverbeterend middel.

De normen van vlarema daarentegen zijn erop gericht verontreinigingen door vervuilende stoffen in compost te vermijden.
Het spreekt voor zich dat Vlaco-compost steeds aan alle betrokken normen voldoet.

Tuinaannemers en groendiensten moeten er zich dus voor hoeden om milieuovertredingen te begaan door het gebruik van illegale compost. Om compost te mogen verhandelen, heeft de compostproducent een keuringsattest van Vlaco nodig. Vlaco levert slechts een keuringsattest af als de kwaliteitscontrole aantoont dat de compost aan alle eisen voldoet. Wie compost zonder keuringsattest aankoopt, gebruikt strikt genomen geen compost, maar stort afval.
Verder heeft compost ook een ontheffing van de federale regering nodig om verhandeld te mogen worden.
Bron: vlaco.be