• slide_11.png
 • slide_12.png
 • slide_1.png
 • slide_4.png
 • slide_9.png
 • slide_13.png
 • slide_8.png
 • slide_2.png
 • slide_5.png
 • slide_3.png
 • slide_0.png
 • slide_10.png
 • slide_14.png
 • slide_6.png
 • slide_7.png

In de land- en tuinbouw

Goede landbouwgronden vragen niet enkel een jaarlijkse bemesting met stikstof, fosfor, kalium.

Ook het organische stofgehalte moet op peil gehouden worden om de bodem vruchtbaar te houden. 

Uit onderzoek blijkt immers dat steeds meer landbouwgronden problemen hebben met een te laag gehalte aan organische stof. 
Deze gronden hebben daardoor een minder goede structuur, beluchting en waterhuishouding.
Als gevolg hiervan kunnen er gemakkelijker ziektes ontstaan.

In dit onderdeel vindt u als land- of tuinbouwer informatie over compostgebruik.ptreden en daalt de opbrengst.
Om de landbouwbodem op lange termijn vruchtbaar te houden, moet de organische stof in de bodem op peil gehouden worden. Dit gebeurt, omwille van het mestdecreet (MAP 4), het best met producten die zo weinig mogelijk stikstof en fosfor bevatten en zo veel mogelijk stabiele organische stof. Compost heeft hiervoor de ideale eigenschappen.
Compost kan zowel gebruikt worden in de akkerbouw, tuinbouw, boomkwekerij als in de sierteelt.

Bron: vlaco.be