• slide_6.png
 • slide_8.png
 • slide_9.png
 • slide_10.png
 • slide_0.png
 • slide_14.png
 • slide_3.png
 • slide_11.png
 • slide_7.png
 • slide_4.png
 • slide_13.png
 • slide_12.png
 • slide_1.png
 • slide_5.png
 • slide_2.png

Organische bodemverbetering

In deze lange termijnproef, ism Provinciaal Proefcentrum Kruishoutem, spinaziewordt de bodemverbeterende
werking van gft-compost, groencompost en champost nagegaan en de invloed ervan op de opbrengst en kwaliteit van groenten in openlucht. De lange termijn proef is begin 2001 gestart.
Sinds 2001 werd jaarlijks in het voorjaar 30 m3/ha gft-compost, groencompost of champost als organische bodemverbetering toegepast op de betreffende objecten.

In 2010 werd een voorjaarsteelt en een najaarsteelt spinazie gezaaid. In de voorjaarsteelt gaven alle objecten met organische bodemverbetering een significant hogere gewasopbrengst ten opzichte van het blanco-object. De beste opbrengstresultaten werden verkregen met gft-compost, gevolgd door groencompost en tenslotte champost (Figuur 3).
Ten gevolge van de vele regenval en de zeer natte bodemomstandigheden vanaf de maand augustus waren er algemeen in de najaarsproef te grote problemen met de groei van de zaailingen, waardoor besloten is om de najaarsteelt vroegtijdig te beëindigen.

Opbrengst spinazie De minerale stikstofmetingen in de bodem bevestigden in 2010 opnieuw  dat  de vrijstelling van minerale stikstof zelfs na meerjarige toepassing van  gft-  compost, groencompost en champost bij normale toepassingsdosissen  in  openluchtteelten gering blijft. Door verschillen in gewasgroei  (spinazieopbrengst) tussen de objecten kon de netto-mineralisatie evenwel  niet exact bepaald worden.

 

Figuur 3 De opbrengst van spinazie in 2010 in kg/are

 

Bron: vlaco.be